..............

 

EKSPLOATACJA WÓZKÓW WIDŁOWYCH JEZDNIOWYCH (WIDŁOWE)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 28, poz. 240 ), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.


Eksploatujący powinien złożyć we właściwym Oddziale UDT wypełnione zgłoszenie wózków do rejestracji.

wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia

Użytkownik właściciel wózków widłowych powinien:

Zgłosić do UDT wszystke użytkowane wózki widłowe.
Dostarczyć kompletnąj dokumentację techniczno-ruchową na każde z posiadanych urządzeń .
Założyć Książkę Konserwacji posiadanych urządzeń dla każdego z osobna.
Wykonywać okresowe konserwacje posiadanych urzadzeń przez uprawnionego konserwatora.

Wiecej informacji na stronach www.udt.gov.pl


 

 

 

1996-2017™ Transtech - Mitsubishi sites